นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เราจะยอมรับผลตอบแทนของซอฟต์แวร์ภายใน 30 วันที่ซื้อ

การคืนสินค้าสำหรับสินค้าลดราคาจะไม่ได้รับการยอมรับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ใช้บริการมา.